- خبرگزاری بین المللی کاسپین - http://CasPress.com -

گزارش تصویری/ نشست خبری استاد “ناصر مسعودی” با اهالی رسانه

📸عکاس: سپهر محمودیان